REJSEBETINGELSER for frivillige for alle vores
rejseprogrammer hos Young Boys Academy, Tanzania
.

 

Generelt:

At rejse ud med Young Boys Academy, Tanzania er ikke en turistrejse, men derimod en dannelsesrejse med det klare formål at skabe globalt medborgerskab. Det forventes derfor, at du tager ejerskab over dit ophold ved at deltage aktivt, engagere dig og vise initiativ.   

Inden din afrejse skal du deltage i et obligatorisk introduktionskursus på Young
Boys Academy, Tanzanias danske kontor i Silkeborg. 

Du får et unikt kendskab til kulturen, menneskene og forholdene i Afrika og specielt Øst Afrika.  

Du kan som frivillig have ønsker til, hvad du gerne vil arbejde med. Vi har i Young Boys Academy, Tanzania tre jobprofiler for frivillige:

Skole/værdier-frivillig.
Her skal du hjælpe akademiets lærer med drengenes skolegang - og deres personlige udvikling.

SoMe-frivillig.
Her skal du hjælpe os med at sende billeder, videoer og historier hjem til sponsorer mfl. – via vore SoMe-platforme primært.

Fodbold-frivillig.
Her skal du hjælpe vore trænere på træningsbanen – med at udvikle drengenes kompetencer.

I Young Boys Academy, Tanzania bestræber vi os på at efterleve dine ønsker, men placeringen afhænger af de aktuelle lokale behov, og derfor bliver din endelige placering ofte først bekræftet under dit træningsophold i Silkeborg inden udsendelse. 

Som frivillig forventes det, at du deltager i det daglige arbejde sammen med de lokale ansatte. De ansatte forventer ligeledes, at du arbejder på fuldtid under hele opholdet. Du har fri i weekenderne, men længere rundrejser skal foretages efter endt ophold.

I perioder kan du have mindre travlt som frivillig. Her er det vigtigt, at du selv engagerer dig og tager initiativ for at få et godt og dynamisk ophold. Erfaringerne viser, at dem, der tager initiativ og engagerer sig, også får det bedste ophold og de fedeste oplevelser. Deltag og vær engageret på en åben og konstruktiv måde, både for din egen og Young Boys Academy, Tanzanias skyld.  

Forventninger

At rejse med Young Boys Academy, Tanzania kræver, at du engagerer dig i dit ophold og selv tager ejerskab. Det gør du blandt andet ved at have en positiv indstilling til de udfordringer du måtte møde undervejs. For det er udfordrende at skulle navigere i en ny kultur. Det kræver tålmodighed og omstillingsparathed.

Vi sørger for at klæde dig godt på til kulturmødet, men forventer til gengæld at du overholder de love, regler, og kulturelle normer der gælder for Tanzania. Du kan forberede dig ved at læse vores Duty of Care og Code of Conduct, og derigennem orientere dig om hvad dit eget ansvar indebærer. 

Kvalificerer du til et ophold på Young Boys Academy, Tanzania, så vil vi sørge for:

Returbillet Danmark/Tanzania
Kost og logi på Young Boys Academy, Usa River, Arusha, Tanzania
Transport til og fra Lufthavn i Tanzania
Hjælp til Visum som frivillig i Tanzania
Introkursus i Danmark inden afrejse

 

Anvisninger for opførsel og ansvar

Du skal være opmærksom på, at du kommer som gæst til et andet land. Du skal respektere den lokale kultur og følge vores og vores partneres
anvisninger. Vi forventer, at du i særdeleshed respekterer kulturelle traditioner inden for påklædning, alkoholskik og social opførsel. 

Som Young Boys Academy, Tanzania rejsende vil du ofte
blive opfattet af det lokale samfund og de mennesker, du møder, som en repræsentant for Young Boys Academy, Tanzania. Derfor forventer vi, at du lever op til Young Boys Academy, Tanzania Code of Conduct (jf. afsnit 4 nedenfor). 

Det er dit eget ansvar at forberede dig fagligt, praktisk
og sikkerhedsmæssigt i forhold til opholdet. Derfor forventer vi, at du er bekendt med vores Duty of Care (jf. afsnit 5 nedenfor). 

Du er en del af Young Boys Academy, Tanzania fra du har
tilmeldt dig og under hele dit ophold i Tanzania, og skal derfor respektere de anvisninger, som vi giver. I modsat fald forbeholder Young Boys Academy, Tanzania sig retten til at afbryde opholdet uden refusion. 


Betaling

Generelt: Overblik over hvad dine penge går til samt opholdets pris og indhold fremgår af beskrivelsen under frivillige på 2chancer.dk

For at rejse med Young Boys Academy, Tanzania skal du
være medlem af Young Boys Academy, Tanzania. Du kan melde dig ind i forbindelse
med din tilmelding. Prisen er 300 kr. om året og du kan, hvis du ønsker det, melde dig ud, når du er hjemme igen.  

Young Boys Academy, Tanzania er en nonprofitorganisation
og beløb for opholdet samt kontingent går til driften af Young Boys Academy, Tanzania. 

Opholdets pris og indhold fremgår af under frivillige i FAQ.

Bemærk at priserne på flybilletter kan variere og derfor
er prisen vejledende. Vi forbeholder os derfor retten til at opkræve et ekstra gebyr svarende til differencen mellem den pris, der fremgår af hjemmesiden og den aktuelle pris på flybilletter. 

Depositum på 5.000 kr. betales ved tilmelding. 

Restbeløbet opkræves via mail ca. 5 uger før afrejse med
syv dages betalingsfrist.  


Forsikring

Alle frivillige skal være dækket af en rejseforsikring, der dækker udgifter ved ulykke, død, behandling af sygdom og hjemtransport. Det er den frivilliges ansvar at sikre, at forsikringen har den nødvendige dækning. 

Vi anbefaler også at du tilkøber en afbestillingsforsikring i forbindelse med bestilling af dine flybilletter - så er flybilletterne dækket, hvis du op til afrejse alligevel ikke kan komme afsted. Afbestillingsforsikringen gælder fra købstidspunkt til afrejsedag. 

Forsikringen er også nødvendig for at der kan søges Visum
til Tanzania.


Afbudsregler

Bliver du forhindret i at deltage i tilmeldte ophold, skal dette meddeles på skrift hurtigst muligt til Young Boys Academy, Tanzania.
Kommer du for sent til flyafgang annulleres rejsen, og der vil ikke være tilbagebetaling af rejsens pris. 

Ved afbud gælder følgende regler (pr. person): 

Modtager vi det skriftlige afbud mere end 30 dage før aftalte afrejsedag, tilbagebetaler vi det indbetalte beløb minus 2.500 kr. samt evt. allerede afholdte udgifter til fx flybillet mm. 

Modtager vi det skriftlige afbud mindre end 30 dage før aftalte afrejsedag, tilbagebetaler vi det indbetalte beløb minus 5.000 kr. samt evt. allerede afholdte udgifter til fx flybillet mm. 

Hvis Udenrigsministeriet ”fraråder al indrejse” til Tanzania vil Young Boys Academy, Tanzania tilbyde fuldt at refundere det indbetalte beløb. 

Hvis Udenrigsministeriet ”fraråder al unødig indrejse”
vil Young Boys Academy, Tanzania til enhver tid vurdere den lokale sikkerhedssituation og forbeholder sig retten til at aflyse og tilbagebetale det indbetalte beløb. Anser Young Boys Academy, Tanzania dit ophold for sikkert, og dækker din rejseforsikring stadig, er Udenrigsministeriet rangering
”fraråder al unødig indrejse” ikke gyldig aflysningsgrund.” 


Aflysning


Hvis Young Boys Academy, Tanzania ikke kan bekræfte dit
ophold, får du dit depositum tilbage.

Young Boys Academy, Tanzania forbeholder sig retten til
ikke at oprette et givent ophold, hvis der ikke er lokalt behov i en periode. 

Eventuel aflysning meddeles senest en måned før afrejse.  

Opholdene kan aflyses af Young Boys Academy, Tanzania under henvisning til lokale forhold.  

I tilfælde af at Udenrigsministeriet 'fraråder al
indrejse' til den valgte destination vil opholdet blive aflyst.  

Ved aflysning, er Young Boys Academy, Tanzania forpligtet
til omgående at underrette de frivillige og så vidt muligt tilbyde et tilsvarende ophold senere. Hvis dette ikke kan lade sig gøre, tilbagebetales
det allerede indbetalte beløb (det gælder dog ikke en evt. præmie for afbestillingsforsikring, da denne dækning er en særskilt aftale). Der udbetales ingen godtgørelse. 

I tilfælde af, at du vælger at afbryde opholdet før tid, kan du ikke få refusion for udgifter, der endnu ikke er afholdte. 

Klagemuligheder
I tilfælde af, at du oplever mangler ved dit ophold, skal du omgående kontakte Young Boys Academy, Tanzania i Danmark, så vi kan afhjælpe manglen.  

Personlige udgifter i forbindelse med mangler dækkes kun efter forudgående aftale med Young Boys Academy, Tanzania i Danmark.  

I tilfælde af ønske om kompensation ifm. klage skal dette modtages skriftligt senest 4 uger efter rejsens afslutning. 

Klager rettes til info@youngboysacademy.com