Handelsbetingelser for Young Boys Academy, Tanzania

Young Boys Academy, Tanzania

Vesterlundvej 97
8600 Silkeborg
TLF: +45 2023007
CVR: 41676469

Generelt

Young Boys Academy, Tanzania stiller et medlems- og bidrags/sponsor-abonnement baseret online tjeneste til rådighed på www.2chancer.dk. Desuden er der mulighed for at donere et støttebeløb uden abonnement. Vilkårene er gældende mellem den enkelte bruger og Young Boys Academy, Tanzania.

Disse vilkår og betingelser for brug gælder for aftaler mellem Young Boys Academy, Tanzania og én fysisk person (herefter “Brugeren”) vedrørende Tjenesten. Kun personer, der er 18 år eller ældre og bor i Danmark, kan indgå en aftale med Young Boys Academy, Tanzania vedrørende Tjenesten.

Disse Betingelser udgør samlet den aftale, der er gældende mellem Brugeren og Young Boys Academy, Tanzania.

For at få adgang til Tjenesten, skal Brugeren læse og acceptere handelsbetingelserne.

Ydelsens omfang

Tjenesten giver Brugeren adgang til Young Boys Academy, Tanzania's tjenester bestemt ved bestilling.

Adgang til tjenesten

Brugeren skal for at få adgang til Tjenesten kontakte administrationen i Young Boys Academy, Tanzania ved en e-mail til info@youngboysacademy.com

Registrering

Brugeren er ansvarlig for at sikre, at de angivne oplysninger er korrekte på registreringstidspunktet. Ved registrering må Brugeren kun give oplysninger vedrørende egne betalings- og kreditkort.

Betaling

Betaling for brug af Tjenesten skal betales i henhold til den til enhver tid gældende prisliste, der er tilgængelig på hjemmesiden.

Betaling for støtte eller medlemsskab sker automatisk i følge de beskrevne aftaler.

Som bidragsyder/sponsor hos Young Boys Academy, Tanzania
indgår du en aftale om et fast bidrag.  

Brugeren skal udføre betalingen for abonnementet via de af Young Boys Academy, Tanzania tilbudte betalingsmidler på hjemmesiden. Brugeren forpligter sig til at underskrive de nødvendige dokumenter, og til ved hver betalingsdato at have tilstrækkelige midler til betaling tilgængelige via det valgte betalingsmiddel.

Tilpasninger og ændringer

Young Boys Academy, Tanzania forbeholder sig retten til at ændre gebyret og andre betingelser for Tjenesten. Ændringen skal meddeles til Brugeren senest tredive (30) dage inden ændringen træder i kraft. I tilfælde af sådanne ændringer er Brugeren berettiget til at opsige abonnementet med virkning fra den dag, hvor ændringen træder i kraft. Hvis Brugeren ikke opsiger abonnementet før ændringen træder i kraft, skal det betragtes som accept af ændringen. Ændringer, der er til åbenbar fordel for Brugeren, gælder med det samme uden opsigelsesret for Brugeren.

Opsigelse af medlemsskab eller støtte

Når du vælger at blive bidragsyder/sponsor hos Young Boys Academy, Tanzania
indgår du en aftale om et fast bidrag.  

Når du indgår en aftale om at betale et fast bidrag, løber aftalen fra den dag, du tilmelder
dig som fast bidragsyder, til udgangen af den kalendermåned, hvori du opsiger aftalen. Dit bidrag til eller sponsorat af Young Boys Academy, Tanzania er et frivilligt samarbejde, som du kan opsige skriftligt på info@youngboysacademy.com.
 
Vi gør opmærksom på, at der ikke er fortrydelsesret på bidrag eller sponsorater, der allerede er afgivet. 

Du kan i øvrigt læse mere under handelsbetingelser.

Har du spørgsmål?

Hvis du har spørgsmål eller ønsker yderligere information, er du velkommen til at envende dig til os på email nfo@youngboysacademy.com

 

Betaling

Young Boys Academy, Tanzania modtager online betalinger med Visa, Mastercard.

Betaling vil først blive trukket på din konto efter, at du har modtaget en e-mail, hvor den aktuelle aftale fremgår.

Reservation af beløb

Ved anvendelse af betalingskort, debit såvel som kredit, sker en reservation af det beløb der handles for. Dette beløb er reserveret indtil Young Boys Academy, Tanzania har behandlet dit medlemsskab eller din støtte. Reservationstiden afhænger af produktet/ydelsen.

Autorisering på debitkort

Ved debit kort, vil du kunne se at pengene er reserveret på din konto og at dit rådighedsbeløb vil her stå som værende mindre. Annullerer du eller hjemmesidens administrator efterfølgende din "ordre", så kan pengene ikke hæves, men reservationen vil fortsat gælde i en periode. Bemærk at kun din bank (eller kortudsteder) vil kunne ophæve reservationen.

Autorisering på kreditkort

Pengene vil først hæves fra din konto og fremgå af dit overblik når Young Boys Academy, Tanzania behandler og hæver betalingen for din ordre

Alle beløb på hjemmesiden er inklusiv moms.
Hjemmesiden bruger følgende valutaer til prissætning:
Denmark - Kroner (DKK)

Young Boys Academy, Tanzania benytter en sikker betalingsserver, der krypterer alle oplysninger med SSL protokol hvilket betyder din data er sikker og ikke kan læses af andre udefrakommende.

Fortrydelsesret

Der gives ikke fortrydelsesret da varen er af sådan art, at der i henhold til dansk lovgivning ikke kan eller bør ydes returret.

Læs mere på forbrugerombudsmandens hjemmeside.

Kunde- & Privatlivspolitik

Vi videresælger ikke personlige oplysninger og videregiver ikke dine personlige oplysninger til andre, de er kun registreret i vores kundekartotek. Du kan til enhver tid få slettet dine oplysninger.

For at du kan indgå aftale med Young Boys Academy, Tanzania, har vi brug for følgende oplysninger:
. Navn
. Adresse
. Telefonnummer
. E-mail adresse

Vi foretager registreringen af dine personoplysninger med det formål, at kunne oprette dit medlemsskab eller din støtte-aftale.

Personoplysningerne registreres hos Young Boys Academy, Tanzania og opbevares i op til fem år, hvorefter oplysningerne slettes.

Når der indsamles personoplysninger via vores hjemmeside, sikrer vi, at det altid sker ved afgivelse af dit udtrykkelige samtykke, således at du er informeret om præcis, hvilke oplysninger, der indsamles og hvorfor.

Direktøren og de ansatte for Young Boys Academy, Tanzania har adgang til de oplysninger, der registreres om dig.

Den dataansvarlige i Young Boys Academy, Tanzania er: Vinni Bak Kristiansen

Vi opbevarer og transmitterer ikke kundeoplysninger krypteret.

Som registreret hos Young Boys Academy, Tanzania har du altid ret til at gøre indsigelse mod registreringen. Du har også ret til indsigt i, hvilke oplysninger, der er registreret om dig. Disse rettigheder har du efter Persondataloven og henvendelse i forbindelse hermed rettes til info@youngboysacademy.com.

Cookies
På www.2chancer.dk anvendes cookies med det formål at optimere hjemmesiden og dets funktionalitet, og dermed gøre besøget så nemt som muligt for dig.

Du kan til enhver tid slette cookies fra din computer, se vejledningen på Webshop Cookies og Privatlivspolitik.

Log-statistik
Vi bruger en log-statistik på www.2chancer.dk, hvilket betyder, at et statistik-system opsamler information, som kan give et statistisk billede af, hvor mange besøgende vi har, hvor de kommer fra og hvor på websitet det forlades mv.

Logstatistikken anvendes kun med det formål, at optimere Young Boys Academy, Tanzania's hjemmeside.

Forbrugerbeskyttelse

Læs mere om din beskyttelse som forbruger når du køber via en PensoPay betalingsløsning:
https://pensopay.com/mere/forbrugerbeskyttelse/

Klagemuligheder

En klage over en vare eller tjenesteydelse kan indgives til Nævnenes Hus, Mæglingsteamet for Forbrugerklager, Toldboden 2, 8800 Viborg via Klageportalen for Nævnenes Hus. Mæglingsteamet vil forsøge at løse tvisten ved mediation, og hvis det ikke lykkes at finde en løsning, kan du indbringe klagen for Forbrugerklagenævnet.

Det er som udgangspunkt en forudsætning for at klage, at varen eller ydelsen, som du vil klage over, har kostet mindst 1.110 kr. og højst 100.000 kr. Beløbsgrænserne kan blive ændret. Du skal betale et gebyr for at få klagen behandlet.

EU-Kommissionens online klageportal kan også anvendes ved indgivelse af en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruger med bopæl i et andet EU-land. Klage indgives her:
http://ec.europa.eu/odr

Ved indgivelse af en klage skal du angive vores e-mail adresse info@youngboysacademy.comHandelsbetingelser